کتاب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مفاهیم نظری و کاربردها (کیومرث)

انتشارات کیومرث‏مترجم وفادار/شجاعی/صادقی زنجانیشابک 9786008401148حسابداري-حسابرسيخرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژده