لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

صفحه اصلیکتاب ها > جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

123456
نمایش 31 تا 60 از 153 کتاب موجود
برو به صفحه :

پژوهش علوم اجتماعی ج1(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمد حسن شربتیان

قیمت : 50,000 ریال

پژوهش علوم اجتماعی ج3(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمدحسن شربتیان

قیمت : 100,000 ریال

پژوهش علوم اجتماعی ج2(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمدحسن شربتیان

قیمت : 100,000 ریال

نظریه های جامعه شناسی (ارشد/روحانی/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : مجتبی روحانی یزدلی/صدیقه مسعودیان

قیمت : 700,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مجموعه دروس تخصصی علوم اجتماعی(دکترانیمه متمرکز/فرهنگ/DK)*

سال انتشار : 1393
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : صنعتی/ایراندوست/احمدی

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مبانی مدل یابی معادلات ساختاری(کاف/مارکولایدز/دهقانی/رشد)

سال انتشار : 1393
ناشر : رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)

نویسنده : تکنوری کاف/مارکولایدز

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مقدمه ای برسیاست گذاری اجتماعی(بلیک مور/سعیدی/موسسه پژوهش تامین اجتماعی)

سال انتشار : 1389
ناشر : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

نویسنده : کن بلیک مور

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مجموعه سوالات علوم اجتماعی (ارشد/مدرسان)

سال انتشار : 1397
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : رحیمی/صنعتی/مسعودیان/شمس/خراسانی

قیمت : 520,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی کار(کیت گرینت/صدقی نژاد/علم)

سال انتشار : 1393
ناشر : علمی‏(زریاب/آسونه/پخش علمی)

نویسنده : کیت گرینت

قیمت : 45,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

طرح پژوهش رویکردهای کیفی,کمی و ترکیبی (کرسول/ کیامنش/ جهادعلامه)

سال انتشار : 1397
ناشر : جهاددانشگاهی‏علامه‏طباطبایی

نویسنده : جان دبلیو کرسول

قیمت : 380,000 ریال

علوم اجتماعی ج4(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1392
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمدحسن شربتیان

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فرهنگ عامه (تمیم داری/مهکامه)

سال انتشار : 1398
ناشر : مهکامه‏

نویسنده : احمد تمیم داری

قیمت : 365,000 ریال

متفکران بزرگ جامعه شناسی (راب اسونز/میردامادی/مرکز)

سال انتشار : 1396
ناشر : مرکز(ماد/مریم‏)

نویسنده : راب استونز

قیمت : 395,000 ریال

آسیب شناسی فرهنگی در ایران(صالحی امیری/ققنوس)

سال انتشار : 1392
ناشر : ققنوس‏

نویسنده : رضا صالحی امیری

قیمت : 150,000 ریال

جامعه شناسی خانواده ایرانی(آزادارمکی/سمت/1089)

سال انتشار : 1391
ناشر : سمت

نویسنده : تقی آزادارمکی

قیمت : 55,000 ریال

جامعه شناسی سازمان هاوتوانسازمانی(گلشن فومنی/دوران)

سال انتشار : 1390
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : محمدرسول گلشن فومنی

قیمت : 68,000 ریال

نظریه های جامعه شناسی (تقی آزاد ارمکی/وزیری/سروش)

سال انتشار : 1397
ناشر : سروش‏(انتشارات)

نویسنده : تقی آزاد ارمکی

قیمت : 250,000 ریال

راهنمای سرپرستی و کارورزی در مددکاری اجتماعی (موسوی/شلاک)

سال انتشار : 1391
ناشر : شلاک‏(نشر)

نویسنده : حسن موسوی چلک

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

رویکردهای کیفی وکمی ج1(نیومن/دانایی فرد/مهربان)

سال انتشار : 1394
ناشر : کتاب مهربان نشر

نویسنده : ویلیام لاورنس نیومن

قیمت : 230,000 ریال

مدیریت روستایی در ایران (طالب/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاه‏تهران‏

نویسنده : مهدی طالب

قیمت : 120,000 ریال

گزیده جامعه شناسی (گیدنز/چاوشیان/نی)

سال انتشار : 1398
ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : آنتونی گیدنز

قیمت : 240,000 ریال

رویکردنظری هفتگانه در مسائل اجتماعی (رابینگتن/ سروستانی/ دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1390
ناشر : دانشگاه‏تهران‏

نویسنده : ارل رابینگتن/مارتین واینبرگ

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فرهنگ واقتصاد(یونگ/حسین زادگان/ققنوس)*

سال انتشار : 1390
ناشر : ققنوس‏

نویسنده : الکه د یونگ

قیمت : 110,000 ریال
123456
نمایش 31 تا 60 از 153 کتاب موجود
برو به صفحه :