لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های حقوقي(تست ها)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678
نمایش 91 تا 120 از 225 کتاب موجود
برو به صفحه :

حقوق جزا و جرم شناسی (ارشد/شکری/مجد)

سال انتشار : 1398
ناشر : مجد

نویسنده : رضا شکری

قیمت : 550,000 ریال

حقوق بین الملل (دکترا/پیری/مجد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : مجد

نویسنده : حیدر پیری

قیمت : 400,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق عمومی (دکترا/معصومی/مجد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : مجد

نویسنده : مسعود معصومی

قیمت : 500,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق جزا و جرم شناسی (دکترا/دیبانژاد/مجد/DK)

سال انتشار : 1398
ناشر : مجد

نویسنده : محسن دیبانژاد

قیمت : 900,000 ریال

تست حقوق تجارت (قربانی لاچوانی/چتردانش)

سال انتشار : 1398
ناشر : چتردانش

نویسنده : مجید قربانی لاچوانی

قیمت : 1,100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق بین الملل خصوصی (ارشد/حقوق/ یداله زاده/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 270,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی(ارشد/حقوق/زندنا/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : ملیحه زندنا

قیمت : 220,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق مدنی(تعهدات) (ارشد/حقوق/ یداله زاده/ ماهان/KA)*

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 220,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق اساسی(ارشد/حقوق/زندنا/ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : ملیحه زندنا

قیمت : 290,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق جزای عمومی(ارشد/حقوق/یوسفی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین یوسفی

قیمت : 300,000 ریال

حقوق تجارت(ارشد/حقوق/یداله زاده/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 380,000 ریال

حقوق مدنی(ارشد/حقوق/یداله زاده/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 450,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آیین دادرسی مدنی(ارشد/حقوق/یوسفی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : فاطمه یوسفی

قیمت : 420,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی(ارشد/حقوق/یدالله پور/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : محبوبه یدالله پور

قیمت : 280,000 ریال

متون فقه(ارشد/حقوق/یدالله پور/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : محبوبه یدالله پور

قیمت : 370,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

متون حقوقی به زبان خارجی(ارشد/حقوق/یوسفی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین یوسفی

قیمت : 260,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

500 تست حقوق جزای عمومی(رقعی/چتردانش)*

سال انتشار : 1394
ناشر : چتردانش

قیمت : 125,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

500 تست آیین دادرسی کیفری(رقعی/چتردانش)

سال انتشار : 1393
ناشر : چتردانش

قیمت : 125,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق عمومی(دکترا/آزاد/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق خصوصی(دکترا/آزاد/خاک زادعربلو/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : صیاد خاک زادعربلو/سهراب بهادری

قیمت : 400,000 ریال

فقه و حقوق (دکترا/سراسری/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 450,000 ریال

متون فقه (ارشد/دکترا/مدرسان)

سال انتشار : 1397
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : محمد حردانی/مریم نادری فرد

قیمت : 670,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آیین دادرسی مدنی (ارشد/آذربایجانی/مدرسان)

سال انتشار : 1396
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : امیر آذربایجانی

قیمت : 500,000 ریال
12345678
نمایش 91 تا 120 از 225 کتاب موجود
برو به صفحه :