لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های رياضيات

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910بعدی
نمایش 211 تا 240 از 528 کتاب موجود
برو به صفحه :

توابع مختلط(ارشد/تالیفی/عزیزی/پوران پژوهش/KA)

سال انتشار : 1390
ناشر : پوران پژوهش

نویسنده : ناصر عزیزی

قیمت : 39,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آنالیزریاضی(ارشد/تالیفی/فیض آبادی/پوران پژوهش/KA)

سال انتشار : 1390
ناشر : پوران پژوهش

نویسنده : حسن فیض آبادی

قیمت : 48,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مبانی احتمال ج1(امیرایمن پور/فرهنگ)

سال انتشار : 1389
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : امیر ایمن پور

قیمت : 98,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ریاضی عمومی1(ارشد/فنی-مهندسی وعلوم پایه/نعمتی/گاج/KA)*

سال انتشار : 1389
ناشر : گاج (ابوالفضل جوکار)

نویسنده : عباس نعمتی

قیمت : 370,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

معادلات دیفرانسیل(ارشد/کلاهدوز/دولتشاهی/گاج/KA)*

ناشر : گاج (ابوالفضل جوکار)

نویسنده : علیرضا کلاهدوز/محرم دولتشاهی

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آنالیزعددی ج1(کینکید/چنی/توتونیان/دانشگاه امام رضا)

سال انتشار : 1389
ناشر : دانشگاه‏امام‏رضا(مشهد)

نویسنده : دیوید کینکید/وارد چنی

قیمت : 65,000 ریال

مقدمه ای برتناظرگالوا(اچ فنریک/شریف/دانشگاه شیراز)

سال انتشار : 1389
ناشر : دانشگاه‏شیراز

نویسنده : مارین اچ فنریک

قیمت : 60,000 ریال

نظریه ی گراف و کاربردهای آن (دوستی/828/مبتکران)

سال انتشار : 1393
ناشر : مبتکران‏

نویسنده : حسین دوستی

قیمت : 80,000 ریال

نظریه مجموعه فازی وکاربرد آن درمهندسی صنایع ومدیریت(شوندی/فرناز/296)

سال انتشار : 1389
ناشر : گسترش‏ علوم‏ پایه ‏(فرناز)

نویسنده : حسن شوندی

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

نظریه صف(مدرس/تیموری/علم وصنعت ایران)

سال انتشار : 1394
ناشر : دانشگاه‏علم‏وصنعت‏ایران‏

نویسنده : محمد مدرس/ابراهیم تیموری

قیمت : 150,000 ریال

ریاضی عمومی 1 (یوسفی/فرجام/آییژ)

سال انتشار : 1389
ناشر : آییژ

نویسنده : بهمن یوسفی/محمدفرجام

قیمت : 480,000 ریال

مجموعه ریاضی (ارشد/نامی/مدرسان)

سال انتشار : 1389
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی/سعیدی/کلهری/احمدیه/برزگری/فرهمندراد

قیمت : 360,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

توابع مختلط (ارشد/نامی/مدرسان)

سال انتشار : 1391
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آنالیز عددی (ارشد/علوم کامپیوتر،ریاضی و آمار/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : منصور برزگری

قیمت : 850,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ریاضی کاربردی(کاردانی/خوشرو/فرناز/470/KP)

سال انتشار : 1389
ناشر : گسترش‏ علوم‏ پایه ‏(فرناز)

نویسنده : خشرو/شریفیان/سلحشورراد

قیمت : 30,000 ریال

ریاضیات پایه (شعبانی/حفیظ)

سال انتشار : 1394
ناشر : حفیظ

نویسنده : مهردادشعبانی سلطانمرادی

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آمارواحتمالات کاربردی(سعیدرضاخواه/صنعتی امیرکبیر)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانشگاه‏صنعتی‏امیرکبیر

نویسنده : سعید رضاخواه

قیمت : 110,000 ریال

حل ریاضی عمومی ج2(ایساک مارون/جهرمی/مصلی نژاد)

سال انتشار : 1389
ناشر : شهیدمصلی نژاد(جهرم)

نویسنده : حسن نجاتی جهرمی

قیمت : 30,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ریاضیات مقدماتی (کرایه چیان/ آهنگ قلم)

سال انتشار : 1398
ناشر : آهنگ قلم(مشهد)

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

قیمت : 390,000 ریال

محاسبات عددی (کرایه چیان/رواق مهر)

سال انتشار : 1388
ناشر : رواق مهر

نویسنده : علی اصغرکرایه چیان

قیمت : 140,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حل ریاضی مهندسی پیشرفته (کرویت سیگ/خضریان/دانشجو)

سال انتشار : 1388
ناشر : دانشجو (همدان‏)

نویسنده : موسی خضریان/مریم خضریان

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

تصمیم گیری های چند معیاره (اصغرپور/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1397
ناشر : دانشگاه‏تهران‏

نویسنده : محمد جواد اصغر پور

قیمت : 400,000 ریال
12345678910بعدی
نمایش 211 تا 240 از 528 کتاب موجود
برو به صفحه :