لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های صنايع غذايي(بسته بندي-بهداشت-نگهداري)

صفحه اصلیکتاب ها > صنايع غذايي(بسته بندي-بهداشت-نگهداري)

12
نمایش 1 تا 30 از 37 کتاب موجود
برو به صفحه :

طراحی کارخانه های صنایع غذایی (اصول و مبانی/فرحناکی/جهاد مشهد)

سال انتشار : 1392
ناشر : جهاددانشگاهی‏(مشهد)

نویسنده : عسگر فرحناکی/محسن گواهیان

قیمت : 125,000 ریال

کنترل کیفی کاربردی مواد غذایی (ماجدی/چهر)

سال انتشار : 1397
ناشر : چهر

نویسنده : محسن ماجدی

قیمت : 270,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی فیزیک مواد و بیوپلیمرهای غذایی (قنبرزاده/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1397
ناشر : دانشگاه‏ تهران‏

نویسنده : بابک قنبرزاده

قیمت : 290,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

تکنولوژی موادغذایی ج1 (ارشد/دکترا/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسن زاده/سلطانی/خراسانچی

قیمت : 940,000 ریال

تکنولوژی مواد غذایی ج2 (ارشد/دکترا/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : برازنده/قبادی/گودرزی/ابراهیم پور

قیمت : 940,000 ریال

اصول تغذیه رابینسون (خلدی/سالمی)

سال انتشار : 1398
ناشر : سالمی‏(جامعه نگر)

نویسنده : رابینسون/وایگلی/مولر

قیمت : 299,000 ریال

میکروبیولوژی موادغذایی(فریزیر/وستهوف/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏(مشهد)

نویسنده : ویلیام فریزیر/دنیس وستهوف

قیمت : 340,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

صنایع کنسروسازی اصول و کاربردها (جوادحصاری/عمیدی)

سال انتشار : 1398
ناشر : عمیدی‏(تبریز)

نویسنده : جوادحصاری

قیمت : 600,000 ریال

صنایع و فرآورده های تخمیری (زادباری/جهاددانشگاهی ارومیه)

سال انتشار : 1393
ناشر : جهاددانشگاهی‏ارومیه

نویسنده : رضا زادباری/رقیه اشرفی

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

بیوشیمی غذایی (عالم زاده/ علمی صنعتی شریف)

سال انتشار : 1392
ناشر : دانشگاه‏صنعتی‏شریف‏

نویسنده : ایران عالم زاده

قیمت : 45,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی (آدامز/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏(مشهد)

نویسنده : ام آر آدامز/ام ا موس

قیمت : 300,000 ریال

مبانی شیمی مواد غذایی (جان دمان/قنبرزاده/آییژ)

سال انتشار : 1398
ناشر : آییژ

نویسنده : بابک قنبرزاده

قیمت : 420,000 ریال

میکروبیولوژی موادغذایی مدرن ج1 (جی/محمدی/صالحی/سروا)

سال انتشار : 1396
ناشر : سروا

نویسنده : علی محمدی ثانی/اسماعیل عطایی صالحی

قیمت : 800,000 ریال

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی (فاطمی/انتشار)

سال انتشار : 1396
ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : حسن فاطمی

قیمت : 175,000 ریال

تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی(والسترا/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1397
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏(مشهد)

نویسنده : پی والسترا

قیمت : 260,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اصول طراحی کارخانه های موادغذایی(اسماعیل زاده/ علم کشاورزی)

سال انتشار : 1398
ناشر : علم کشاورزی ایران

نویسنده : رضا اسماعیل زاده کناری/علی معتمدزادگان

قیمت : 370,000 ریال

تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی (صفری/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏ تهران‏

نویسنده : محمد صفری

قیمت : 220,000 ریال

اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ارشد/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسین میرسعید قاضی

قیمت : 840,000 ریال

مهندسی علوم و صنایع غذایی (ارشد/نامی/مدرسان)

سال انتشار : 1394
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی/هماپور/قاضی/شهاب لواسانی/سلطانی

قیمت : 425,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فشرده شیمی موادغذایی (بابک قنبرزاده/آییژ)

سال انتشار : 1388
ناشر : آییژ

نویسنده : بابک قنبرزاده

قیمت : 150,000 ریال

میکروبیولوژی موادغذایی (ناصری رازلیقی/آییژ)

سال انتشار : 1388
ناشر : آییژ

نویسنده : علی ناصری رازلیقی/آزاده ناصری رازلیقی

قیمت : 200,000 ریال

شیمی مواد غذایی (حسن فاطمی/انتشار)

سال انتشار : 1399
ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : حسن فاطمی

قیمت : 700,000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی2ج(سینگ/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏(مشهد)

نویسنده : آرپائول سینگ/دنیس آرهلدمان

قیمت : 500,000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی (توکلی پور/آییژ)

سال انتشار : 1395
ناشر : آییژ

نویسنده : حمیدتوکلی پور

قیمت : 400,000 ریال

کنسرو سازی (رسول پایان/آییژ)

سال انتشار : 1393
ناشر : آییژ

نویسنده : رسول پایان

قیمت : 250,000 ریال
12
نمایش 1 تا 30 از 37 کتاب موجود
برو به صفحه :