لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های پزشکي-مامايي-پرستاري(تست ها)

لیست فهرست کتاب های عمومي

123456
نمایش 151 تا 168 از 168 کتاب موجود
برو به صفحه :

علوم وصنایع غذایی(ارشد/سراسری/نیک مرام/مجتمع فنی/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : پرنگ نیکمرام/طاهره بریموندی

قیمت : 175,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مامایی(کارشناسی/غیاثی/فرهنگ/KN)

ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : نسرین‏غیاثی‏

قیمت : 138,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

بیماری های شغلی(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KNوKA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : محمد رنجبران

قیمت : 15,500 ریال

بیماری های زنان وزایمان(ارشد/مجتمع فنی/KA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : محمدصادق پورعباسی

قیمت : 33,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آزمون علوم آزمایشگاهی 4بیوشیمی و بیوشیمی بالینی (پارساپور/ ارجمند)

ناشر : ارجمند

نویسنده : علیرضا لطفی کیان/بیژن پارساپور

قیمت : 99,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

انگلیسی تخصصی پزشکی ج2(ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : نوبخت حقیقی/محمدرضا خانی

قیمت : 32,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جنین شناسی(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KN/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : گلیان تهرانی/بیاتی پایان

قیمت : 125,000 ریال

نوزادان (کارشناسی/ارشد/امیری/مجتمع فنی/KN/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : مریم امیری

قیمت : 75,000 ریال

اپیدمیولوژی(کارشناسی/ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KNوKAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : علیرضا احمدی فر

قیمت : 108,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آموزش بهداشت(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KNوKA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : واحد تحقیقات مجتمع فنی

قیمت : 19,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

موادزائدجامد(کارشناسی/ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KNوKAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : کامیاریغماییان/محمدرضاخانی

قیمت : 31,000 ریال

انگلیسی تخصصی پزشکی ج1(ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KAوDK)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : فریدنوبخت حقیقی/محمدرضا خانی /محمد رنجبریان

قیمت : 22,800 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ایمنی شناسی(کارشناسی/ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KNوKAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : محمد پزشکی/عبدالفتاح صراف نژاد/فاطمه جهانبخش سفیدی

قیمت : 43,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آزمون علوم آزمایشگاهی 3خون‏شناسی‏ وبانک خون(پارساپور/ارجمند)

ناشر : ارجمند

نویسنده : بیژن پارساپور/علیرضالطفی کیان

قیمت : 69,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آزمون علوم آزمایشگاهی‏1میکروب‏شناسی و ویروس(پارساپور/ارجمند)

سال انتشار : 1389
ناشر : ارجمند

نویسنده : علیرضا لطفی کیان/بیژن پارساپور

قیمت : 69,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فیزیولوژی(ارشد/دکترا/رحیمی/مجتمع فنی/KAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : کاوه رحیمی

قیمت : 175,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
123456
نمایش 151 تا 168 از 168 کتاب موجود
برو به صفحه :