لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های پزشکي(طب داخلي-جراحي)

لیست فهرست کتاب های عمومي

123456
نمایش 1 تا 30 از 162 کتاب موجود
برو به صفحه :

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل (قارداشی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1401
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : فاطمه قارداشی/رویا اکبرزاده/رقیه زردشت

قیمت : 769,000 ریال

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج3 DSM-TR (رضاعی/2022/و12/ارجمند)

سال انتشار : 1401
ناشر : ارجمند

نویسنده : رابرت جوزف بولاند/مارسیا وردوین/پدرو روئیز

قیمت : 2,200,000 ریال

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک DSM-5-TR ج2 (گنجی/ساوالان)

سال انتشار : 1401
ناشر : ویرایش‏(روان‏/ارسباران‏)

نویسنده : رابرت بولند/مارشا ورداین

قیمت : 4,400,000 ریال

آناتومی گری ج2 (اندام/ریچارد درک/والیانی/2020/حیدری)

سال انتشار : 1400
ناشر : حیدری(کتاب پزشکی)

نویسنده : ریچارد ال درک/وین وگل/آدام میچل

قیمت : 1,800,000 ریال

تکنولوژی جراحی اطفال (ساداتی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1401
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : لیلا ساداتی/احسان گلچینی/رباب فروزش/ترانه تهمتنی

قیمت : 799,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ایمونولوژی (رویت/فریدحسینی/و13/ابن سینا)

سال انتشار : 1399
ناشر : ابن سینا

نویسنده : ایوان رویت/پیتر دلویس

قیمت : 1,500,000 ریال

آناتومی گری ج4 (نوروآناتومی/ریچارددرک/حسن زاده/2020/ابن سینا)

سال انتشار : 1400
ناشر : ابن سینا

نویسنده : ریچارد درک/وین وگل/آدام میچل

قیمت : 700,000 ریال

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج4 (رضاعی/2022/و12/ارجمند)

سال انتشار : 1401
ناشر : ارجمند

نویسنده : رابرت بولاند/مارسیا ال.وردوین/پدرو روئیز

قیمت : 2,600,000 ریال

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج1 (رضاعی/2022/و12/ارجمند)

سال انتشار : 1401
ناشر : ارجمند

نویسنده : کاپلان/بولاند/وردوین/روئیز

قیمت : 3,300,000 ریال

خلاصه آناتومی گری (درک/شیرازی/2020/اندیشه رفیع)

سال انتشار : 1400
ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : ریچارد درک/وین وگل/آدام میچل

قیمت : 2,500,000 ریال

ضروریات هماتولوژی (هافبراند/ملکی/2020/اندیشه رفیع)

سال انتشار : 1399
ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : آلن ویکتور هافبراند

قیمت : 2,800,000 ریال

یادگیری آناتومی (حسن زاده/ابن سینا)

سال انتشار : 1400
ناشر : ابن سینا

نویسنده : غلامرضا حسن زاده

قیمت : 800,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اطلس جیبی آناتومی نتر NETTER (شیرازی/اندیشه رفیع)

سال انتشار : 1401
ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : رضا شیرازی

قیمت : 2,900,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

GBS آناتومی-نوروآناتومی (آذرافراز/تیمورزاده)

سال انتشار : 1400
ناشر : تیمورزاده‏(پزشک‏/درد)

نویسنده : مهدی آذرافراز

قیمت : 3,750,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ج4 DSM-5 (گنجی/2015/ ساوالان)

سال انتشار : 1401
ناشر : ساوالان‏

نویسنده : کاپلان/سادوک/روئیز

قیمت : 2,000,000 ریال

آناتومی بالینی اسنل ج2 (اندام/شیرازی/2019/اندیشه رفیع)

سال انتشار : 1399
ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : ریچارد اس.اسنل

قیمت : 1,500,000 ریال

رهبری و مدیریت در اتاق عمل (ساداتی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1399
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : لیلا ساداتی/بهروز پورآقا/احسان گلچینی

قیمت : 699,000 ریال

هاریسون (بیماری های ریه و مراقبت های ویژه/شکیب/2018/اندیشه رفیع)

سال انتشار : 1399
ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : هاریسون/لونگو/کاسپر/جمسون/فاوسی

قیمت : 1,200,000 ریال

عضلات بدن انسان (سروگردن،تنه و اندام ها/نگهدار/نوردانش)

سال انتشار : 1390
ناشر : نوردانش‏

نویسنده : فریدون نگهدار/علی رشیدی

قیمت : 228,000 ریال

چکیده آناتومی گری 2020 برای دانشجویان (ریچارد درک/مهدی زاده/چهر)

سال انتشار : 1399
ناشر : چهر (شرکت سهامی)

نویسنده : ریچارد درک/وین وگل/آدام میچل

قیمت : 999,000 ریال

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل ج1 (گلچینی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1399
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : احسان گلچینی

قیمت : 2,290,000 ریال

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل ج2 (گلچینی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1398
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : احسان گلچینی

قیمت : 1,490,000 ریال

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (ساداتی/ویراست دوم/جامعه نگر)

سال انتشار : 1399
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : لیلا ساداتی/احسان گلچینی

قیمت : 399,000 ریال

تکنولوژی جراحی زنان و مامایی (ساداتی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1397
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : لیلا ساداتی/احسان گلچینی

قیمت : 949,000 ریال

تکنولوژی جراحی چشم (ساداتی/جامعه نگر)

سال انتشار : 1400
ناشر : سالمی‏ (جامعه نگر)

نویسنده : لیلا ساداتی/احسان گلچینی

قیمت : 919,000 ریال

هماتولوژی هافبراند (هافبراند/درگلاله/2020/حیدری)

سال انتشار : 1399
ناشر : حیدری(کتاب پزشکی)

نویسنده : آلن ویکتور/پی.ا.هافبراند/اچ.ماس

قیمت : 2,900,000 ریال
123456
نمایش 1 تا 30 از 162 کتاب موجود
برو به صفحه :